Zapraszamy do naszych sklepów stacjonarnych

które mieszczą się w Lubinie:

CH "Srebrna Promenada"
przy ul. Bema 1

Wyroby garmażeryjne - stoisko firmowe w CH Srebrna Promenada

oraz

na pasażu w SDT "Kaufland"
przy ul. Zwierzyckiego 2

Wyroby garmażeryjne -  stoisko firmowe w STD Kaufland