Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych klientów, którzy składają zamówienie na witrynie aga.info.pl.

1. Administrator

Administratorem przetwarzania tych danych osobowych jest PHU „Aga” z siedzibą w Polkowicach. PHU „Aga” ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych osobowych i przykłada należytą staranność w kwestii Państwa prywatności. Z tego względu PHU „Aga” przestrzega wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) podczas przetwarzania danych osobowych.

2. Cel przetwarzania danych

PHU „Aga” przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zamówień na witrynie aga.info.pl, kontaktu w sprawie złożonego zamówienia, a także w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu towarów.

3. Specyfikacja przetwarzanych danych osobowych

Imię i nazwisko
Dane firmy (opcjonalnie)
NIP firmy (opcjonalnie)
Dane adresowe (ulica, kod pocztowy, miasto, państwo)
Adres e-mail
Nr telefonu (opcjonalnie)
Zamówienie
Komentarz (opcjonalnie)
Dane dotyczące płatności

4. Podstawa prawna

Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO.

5. Newsletter

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również po to, aby móc wysyłać Państwu wiadomości o nowościach pojawiających się w naszym sklepie internetowym. Podstawą prawną do tego przetwarzania danych osobowych, zgodnie z definicją zawartą w RODO, jest fakt, iż wyrazili Państwo na to zgodę, zaznaczając taką opcję przy składaniu zamówienia. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na otrzymywania wiadomości typu „newsletter” w dowolnym momencie poprzez użycie takiej opcji po zalogowaniu do swojego konta na aga.info.pl i otworzeniu podstrony „Informacja”.

6. Pliki cookie

Witryna aga.info.pl wykorzystuje pliki cookie tylko do celów funkcjonalnych. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie zbierają następujące dane osobowe:

Dane dotyczące lokalizacji:
Adres IP lub identyfikatory aplikacji
Rodzaj przeglądarki internetowej i typ urządzenia
Język strony internetowej

7. Wiek użytkowników

Witryna aga.info.pl nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16. roku życia ani nie ma na celu zbierania danych osobowych gości strony, którzy nie ukończyli 16. roku życia. Mimo wszystko nie jesteśmy w stanie weryfikować wieku gości. W związku z tym zalecamy rodzicom monitorowanie aktywności swoich dzieci w Internecie, aby zapobiegać zbieraniu ich danych osobowych bez zgody rodziców. Jeżeli uważasz, że bez zgody zebraliśmy dane osobowe osoby niepełnoletniej, prosimy o kontakt pod adres: poczta@aga.info.pl

8. Czas przechowywania Państwa danych osobowych

PHU „Aga” nie przechowuje Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zbierane były Państwa dane osobowe. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy czas, jeśli jest to wymagane w myśl przepisów prawa.

9. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

PHU „Aga” nie udostępnia Państwa danych osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym a przetwarza jedynie w celu wykonywania własnej działalności.

10. Dostęp, poprawianie i usuwanie danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo pełen dostęp do wszystkich danych osobowych, które zbieramy na Państwa temat. Mają państwo prawo do zmiany swoich danych za pośrednictwem panelu klienta dostępnego po zalogowaniu się w serwisie aga.info.pl. Mają państwo również prawo do usunięcia wszystkich danych z serwisu aga.info.pl. W tym celu prosimy o wystosowanie takiego żądania pod adres e-mailowy: poczta@aga.info.pl

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe bez ważnej podstawy prawnej lub że przetwarzamy dane osobowe, które nie są istotne dla funkcjonowania sklepu internetowego, prosimy o kontakt. Możecie się Państwo skontaktować za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub wysłać e-maila pod adres: poczta@aga.info.pl. Zapewniamy o jak najszybszej odpowiedzi, niedużej niż 14 dni od momentu otrzymania przez nas wiadomości.

11. Pytania, uwagi, sugestie i skargi

W razie pojawienia się pytań, nieścisłości, uwag, sugestii, skarg zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy lub pod adresem e-mailowym: poczta@aga.info.pl. Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa wątpliwości.

12. Bezpieczeństwo

Przywiązujemy dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w naszym serwisie. Z tego powodu stosujemy odpowiednie środki mające na celu zapobieganie nadużyciom, utratą, nieupoważnionym dostępem, niepożądanym ujawnianiem i nieupoważnionymi zmianami. Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane nie są odpowiednio chronione lub istnieją oznaki nadużyć, prosimy kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem: poczta@aga.info.pl. Oprócz wspomnianej opcji mają Państwo prawo zwrócić się do odpowiedniego organu nadzorczego na potrzeby ochrony danych osobowych. Aby to zrobić, proszę skontaktować się bezpośrednio z organem nadzorczym.

Dane kontaktowe:
PHU „Aga"
ul. Mickiewicza 4
59-100 Polkowice
e-mail: poczta@aga.info.pl

Dane kontaktowe specjalisty ds. ochrony danych osobowych:
Specjalista ds. ochrony danych osobowych aga.info.pl
PHU „Aga"
ul. Mickiewicza 4
59-100 Polkowice
e-mail: poczta@aga.info.pl