I. Zasady ogólne

1. Po złożeniu Zamówienia i jego opłaceniu (w przypadku wybrania płatności internetowej) jest ono przekazywane do produkcji, która odbywa się w nocy. Dostawa ma miejsce na następny dzień w godzinach dopołudniowych. Wyroby objęte zamówieniem są schłodzone i dostarczane w opakowaniach jednorazowych.

2. Aby Zamówienie mogło zostać zrealizowane na następny dzień, powinno być złożone i opłacone do godziny 20:00 bieżącego dnia, ponieważ o tej godzinie rozpoczyna się produkcja.

3. Zamówienia przyjęte po godzinie 20:00 lub których płatność została zarejestrowana po godzinie 20:00 będą realizowane na 2. dzień roboczy.

4. Płatność za pomocą wybranej metody powinna zostać zrealizowana w dniu złożenia Zamówienia (nie dotyczy płatności gotówkowej realizowanej przy odbiorze). Zamówienie zostanie przez Sprzedawcę zrealizowane tylko i wyłącznie po odnotowaniu przez niego płatności na swoim koncie (nie dotyczy płatności gotówkowej realizowanej przy odbiorze). W przypadku nieopłacenia przez Klienta Zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, zostanie ono anulowane.

5. Warunkiem przekazania Zamówienia do realizacji jest podanie przez Klienta w sposób rzetelny i zgodny z prawdą wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, to jest: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego.

II. Informacje o dowozie

1. Na chwilę obecną dostawa jest realizowana jedynie na obszarze miast Lubina i Polkowic. Zamówienia, których adres dostawy będzie wykraczał poza ten obszar, będą automatycznie anulowane. Anulowane nie będą Zamówienia, dla których jako sposób dostawy został wybrany odbiór osobisty

2. Dla osób spoza obszaru miast Lubina i Polkowic udostępniona została możliwość odbioru swojego Zamówienia na jednym z naszych Stoisk firmowych w Lubinie oraz w Zakładzie produkcyjnym w Polkowicach.

3. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Są natomiast dowożone tylko i wyłącznie od poniedziałku do piątku, co oznacza, że Zamówienia złożone i opłacone w czwartek po godzinie 20:00, w piątek, w sobotę i niedzielę zostaną zrealizowane w następujący po nich poniedziałek.

III. Koszt dostawy

1. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dowozu pod wskazany adres oraz gdy łączna wartość zamówienie nie przekracza 30 zł pobierana jest opłata za dowóz w wysokości 10 zł.

2. Dla Zamówień o łącznej wartości powyżej 30 zł dostawa odbywa się za darmo. Podobnie rzecz ma się w przypadku Zamówień, dla których jako formę dostawy wybrano odbiór osobisty.

IV. Bezpieczeństwo

1. Każda dostawa odbywa się z zachowaniem wszelkich aktualnych rygorów sanitarnych.

2. Po każdej dostawie dostawca ma obowiązek zdezynfekować swoje ręce i ubranie.

3. Dowóz towarów odbywa się specjalistycznym samochodem przystosowanym do przewozu żywności (chłodnia), posiadającym zezwolenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej i który jest regularnie myty oraz dezynfekowany.

4. Wyroby zaraz po produkcji i schłodzeniu są pakowane hermetycznie w worki PA-PE.